Industri nyheter

7. august holdt sikkerhetsoverføringssikkerhetsavdelingen i National Radio and Television Administration et symposium i Beijing for å diskutere de relevante anbefalingene fra China Radio and Television om å fremme migrasjonen av 700 MHz frekvensbånd fra bakkenett digital TV. Møtet studerte arbeidsideer fra samarbeidsmetoder, planforberedelse, utstyrsbud, tilsyn og aksept osv., Og bestemte at Kina Radio og TV ytterligere skulle forbedre relevante arbeidsanbefalinger basert på situasjonen for diskusjonen og de faktiske forholdene i de to provinsene. , og fremme implementering så snart som mulig.


Innleggstid: 14.08.2020